Kunst der Fuge

 

Die Kunst der Fuge BWV 1080 fuga XIX

Om skitse til færdiggørelse af Die kunst der Fuge 
 
I 1750 skriver C.Ph.E. Bach i førsteudgaven af "Kunst der Fuge" i et efterskrift, at Bach på grund af sin øjensygdom og efterfølgende død ikke var i stand til at afslutte den sidste fuga, hvor han i tredie sats gav sig til kende med navn. Nemlig den 3. delfuga, som har tonerne B-A-C-H som tema - den afbrydes inden den er færdig. 

i 1754 giver Agricola i nekrologen i Mizlers "Musikalische Bibliothek" følgende meddelse om "Kunst der Fuge": " Dette er komponistens sidste værk...Hans sidste sygdom forhindrede ham i, efter hans planer, helt at afslutte den næstsidste fuga og udarbejde den sidste, som skulle indeholde 4 temaer og efterfølgende i alle fire stemmer skulle vendes node for node. Dette værk er først udkommet efter den salige komponists død". (Ovenstående bemærkninger er begge gengivet efter Erich Schwebsch: Johann Sebastian Bach und die Kunst der Fuge. Bärenreiter 1955, 2. udgave side 103).

Med udtrykket "sidste fuga, tredie sats" som C.Ph.E. Bach benytter, og "næstsidste fuga", som Agricola benytter, er der i begge tilfælde ment den samme del af værket, nemlig den 3. delfuga som nedenstående er kaldt 3. delfuga over tema C (over tonerne B-A-C-H). Den tilsyneladende uoverensstemmelse forsvinder, når man forstår, hvad de tænker på - C.Ph.E. Bach: Den sidste fuga (fuga XIX ) tredie sats (nemlig den tredie delfuga med tonerne B-A-C-H), mens Agricola's "næstsidste fuga" betyder nr. 3 (over tonerne B-A-C-H) af de 4 delfugaer, som fuga XIX skulle bestå af, og hvor altså den 4. delfuga (Acgricola's "sidste") skulle bestå af 4 temaer - nemlig tema A, B,C og D, som efterfølgende "skulle vendes node for node". 

Når man ser på opbygningen af Fuga XIX, og ser den i relation til Spejlfugaerne 12 og 13, er der for mig ingen tvil om, efter bemærkningerne ovenfor, hvordan Fuga XIX skulle være opbygget. Nedenstående er en oversigt over opbygningen og over den fortsættelse, som jeg har valgt at afslutte fugaen med.

Fuga XIX:

takt 1-113         1. delfuga over tema A
takt 114-192     2. delfuga over tema B
                                takt 146-192, 2-tema-kombination
takt 193-275     3. delfuga over tema C (BACH)
                                takt 233-275, 3-tema-kombination
                               (Bach slutter i takt 239)
takt 276-390     4. delfuga over tema D (værkets hovedtema)
                                takt 316-351, 4-tema-kombination
                                takt 352-387 spejlvending af
                               4-tema-kombination
takt 388-390     Coda

19.5.2013              
Henrik Dyhr, Kornmarken 14, DK 2880 Bagsværd, Danmark.

 
 
 
 

Det sidste ufuldendte nodeark af Kunst der Fuge.

I teksten skrive hans søn C. Ph. E. Bach: "NB über dieser Fuge, wo der Name B A C H im Contrasubject angebracht worden, ist der Verfasser gestorben".

Kontrasubjekt er et nyt tema, som passer kontrapunktisk til hovedtemaet.

Hør Henrik Dyhr's forslag til fuldendelse af den ufuldendte fuga XIX: