Tonearter

BESKRIVELSE AF TONEARTER / TONEFARVER

Opfattelsen af tonearternes udtryk er ikke eksakt og entydig og kan opfattes meget individuelt, forskelligt fra person til person, fra komponist til komponist og fra værk til værk. Lidt ligesom farver heller ikke opfattes entydigt af forskellige mennesker. Bemærk, at der ikke er nogen teknisk eller videnskabelig  begrundelse for nedenstående sammenhænge.
 
Skrjabin og Rimskij-Korsakov og andre har givet udtryk for deres farvemæssige associationer. Dvs. at bestemte tonearter havde en given farve, men disse autoriteter var ikke indbyrdes enige. Fx. hørte Rimskij-Korsakov C-dur som hvid men Skrjabin som rød! Et andet eksempel er c-mol hvor Quantz betragtede den som velegnet til musik der skulle skildre dristighed, raseri og fortvivlse mens Mattheson hørte den som indsmigrende, bedrøvet og egnet til at beskrive søvnen!

Det skal i den forbindelse nævnes, at årsagen til disse forskellige opfattelser var, at Schrjabin og Rimskij-Korsakov og andre var synæster. Synæsti er en sammenknytning af sanser, hvor fx. hørelsen og det visuelle hænger sammen. Oplevelsen er meget individuel, hvilket er grunden til at de to komponister havde meget forskellige forestillinger om farven til en bestemt toneart.


C-dur:
(C major - do maggiore - ut majeur)


Toneart for begyndelsen, fasthed og lys.
Haydn: Lyset i "Skabelsen". Mozart: Jupiter-symfonien, Kroningsmessen og Elvira Madigan koncerten. Gade: "I østen stiger solen op" fra Elverskud. Weber: ouverture til Jægerbruden. Schubert: Ouverture til Rosamunde.

a-mol:
(A minor - la minore - la mineur)


Vital, alvorlig, sørgmodig, overskyet.
Beethoven: 7. symfoni, 2. sats, "Für Elise" og klaversonaten Pathetique. Mendelssohn: 3. symfoni "den Skotske", 1. sats.  

G-dur: #
(G major - sol maggiore - sol majeur)


Optimisme, munterhed.
Mozart: Papageno-arier i "Tryllefløjten", violinsonate nr. 18 K301 og Eine kleine nachtmusic, Beethoven: 4. klaverkoncert. Dvorak: 8. symfoni. Händel: Water Music (satserne uden messing). Haydn: Symfoni nr. 100, Militærsymfonien og nr. 94 Paukeslaget.

e-mol: #
(E minor - mi minore - mi mineur)


Urolig, fluktuerende, elegisk. fortvivlse.
Schubert: Erlkönig. Mendelssohn: Skærsommernatsdrøm og violinkoncerten, 1. sats. Haydn: Symfoni nr. 44 Trauersinfonie. Tjajkovskij: Symfoni nr. 5. Elgar cellokoncert op.85

F-dur: b
(F major - fa majeur - fa maggiore)


Ren, mild, landligt sceneri.
Beethoven: Symfoni nr. 6 "Pastorale" og nr. 8, violinromance op. 50 nr. 2 og forårssonaten (violin).  
Mozart klaverkoncert nr. 21 KV 467 2. sats (Elvira Madigan). Schubert: Oktet D803. Händel: Watermusic (afsnittene med horn). Vivaldi: "Efteråret"

d-mol: b
(D minor - re minore - re mineur)


Mørke, urolig, skæbnetung, grænseoverskridende.
Mozart: Requiem og klaverkoncert nr. 20 kv. 466. Beethoven: 9. symfoni og klaversonate nr. 17 "Der sturm". Schubert: Strygekvartet D810 "Der tod und das mädchen".

D-dur: ##
(D major - re maggiore - re majeur)


En udendørs toneart, som spænder vidt fra naturfølelse til fest og krig/sejr.
Mozart: Ouverturen til "Figaros bryllup". Beethoven: Violinkoncert. Elgar: Pomp and Circumstances nr. 1. Mozart: Hafnersymfonien. Händel: Messias, Halleluja.

h-mol: ##
(B minor - si minore - si mineur)


En sort toneart, dødslængsel, vinter.
Schubert: 8. symfoni "Den ufuldendte", 1. sats. Tjajkovskij: 6. symfoni "Pathetique".
Grieg: Åses død fra Per Gynt Suiten.

B-dur: bb
(B flat major - si bemolle maggiore - si bemol majeur)


Mild, moden, lykkelig, selvtilfreds.
Mozart: Il mio tesoro fra "Don Juan", klaverkoncert nr. 27, sidste sats. Blæserserenaden "gran Partita". Tjaikovsky: Strygekvartet opus 11 nr. 1 "Andante cantabile". Haydn: Strygekvartet op. 76 nr. 4 "Solopgangen". Schubert: Schubert symfoni nr. 5, 1. sats.

g-mol: bb
(G minor - sol minore - sol mineur)


Uro, feber, lidenskab, dybe følelser.
Mozart: Symfoni nr. 40, 1. sats og især symfoni nr. 25, strygekvintet K516, klaverkvartet K478. 1. sats. Vivaldi: "Sommeren 3. sats. Albinoni: Adagio for strygere. Halvorsen: Passacaglia for violin og cello

A-dur: ###
(A major - la maggiore - la majeur)


Lys, klar, morgenstemning, brilliant. 
Mozart: Violinkoncert nr. 5, 1. sats, Klarinetkoncerten. Wagner: Forspil til "Lohengrin". Schubert: Forellekvintet. Beethoven: Symfoni nr. 7. Mendelsohn: "Den italienske".

fis-mol: ###
(F sharp minor - fa diesis minore - fa diese mineur)


Resigneret, tragisk, bedrøvet.
Mozart: Klaverkoncert nr.23, 2. sats. Haydn: Symfoni nr. 45 "afskedssymfonien" 1. + 4. sats.

Es-dur: bbb
(E flat major - mi bemolle maggiore - mi bemol majeur)


Stærk, robust, brilliant. heroisk.
Haydn: Trompetkoncert og symfonien "Paukehvirvlen". Beethoven: "Eroica"-symfoni. Verdi: Triumfmarch fra "Aida". Mozart: Hornkoncert nr. 3, symfoni nr. 39 og sinfonia concertante.

c-mol: bbb
(C minor - do minore - ut mineur)


Mørk, beslutsom, trodsig, dramatisk.
Beethoven brugte at gå fra c-mol til C-dur for at illustrere processen fra "kamp til sejr". Symfoni nr. 5, "Colorian"-ouverturen, klaversonate op. 13 "Pathetique". Chopin: Etude op. 10, nr. 12 "revolutionsetuden". Schubert: Symfoni nr. 4 "Den Tragiske".

E-dur: ####
(E major - mi maggiore - mi majeur)


Fra dyb glæde/funklende til stille vemodighed, transperant, venlig. 
Grieg: Morgenstemning fra Per Gynt suiten. Chopin Etude op. 10, nr. 3 "Tristesse". Bach: Violinkoncert nr. 2. Vivaldi: Foråret. Rossini: Ouverturen til Barberen i Sevilla. Dvorak: Serenade for styrgere.

cis-mol: ####
(C sharp minor - do diesis minore - ut diese mineur)
 

Længselsfuld, dramatisk, (selv)medlidende, romantisk, poesi.
Beethoven: "Måneskinssonaten". Chopin: Nocturne op. 20 og Fantasi Imprompty op. 66

As-dur: bbbb
(A flat major - la bemolle maggiore - la bemol majeur)


Storladen, stolt, heroisk.
Beethoven: 5. symfoni, 2. sats og klaversonate op. 110. Chopin Polonaise op. 53 nr. 6 "Den heroiske".
Sibelius: Finlandia

f-mol: bbbb
(F minor - fa minore - fa mineur)


Skræk, kulde, lidenskab, vildskab.
Beethoven: "Appasionata" op. 57 og strygekvartet opus 95. Tjajkovskij: 4. symfoni, 1. sats. Brahms: Klaverkvintet. Vivaldi: "Vinteren", 1. sats, RV 297. Haydn: Symfoni nr. 49 "La passione". Weber: Klarinetkoncert nr. 1. Tjajkovskij: Symfoni nr. 4.

H-dur: #####
(B major - si maggiore - si majeur)


En sjælden toneart, nærmest ubestemmelig, dæmpet, alvorlig.
Brahms: Klavertrio, opus 8, Chopin: Nocturne op. 9 nr. 3
Dvorak: Nocturne for strygeorkester. HNaydn: Symfoni nr. 46.

gis-mol: #####
(G sharp minor - sol diesis minore - sol diese mineur)

En sjælden toneart, ubestemmelig.
Brahms: Vals op. 39 nr. 3. Rachmaninov: Prelude op. 32, nr. 12. Chopin: Prelude op. 28 nr. 12.

Des-dur: bbbbb
(D flat major -re bemolle maggiore - re bemol majeur)


Ro, sanselighed, eftertænksomhed, varm, dunkel.
Chopin: Preludie op. 28 nr. 15 "regndråbepreludiet" og Waltz op 64, nr. 1.

b-mol: bbbbb
(B flat minor - si bemolle minore - si bemol mineur)


Sorg, vrede og en lønlig tåre, følelsesladet.
Chopin: Sørgemarch op. 35 nr. 2. Tjaikovsky: Klaverkoncert op. 23 nr. 1.

Fis-dur: ######
(F sharp major - fa diesis maggiore - fa diese majeur)


Stille resignation, mild og varm.

Haydn: Symfoni nr. 45 "Afskedssymfonien" 3. sats. Klavertrio XV.26, 2. sats (samme tema som i symfoni nr. 102, 2. sats). Strygekvartet op 76 nr. 5 "solopgangen". Chopin: Barcarolle op. 60.

dis-mol: ######
(D sharp minor - re diesis minore - re diese mineur)


Død, ælde, vold, katastrofe.
Puccini: Slutningen af "Tosca". Stravinsky: Forårsrunddanse fra "Le Sacre du Printemps".

Ges-dur: bbbbbb
(G flat major - sol bemolle maggiore - sol bemol majeur)


Eftertænksom, resignerende, hjerteskærende.

Chopin: Etude op.10 nr. 5 (tangentetuden (de sorte)), Schubert: Impromptus, op. 90, nr. 3. Beethoven: Strygekvartet "Grosse fuge" op 133 - mellemafsnittet.

es-mol: bbbbbb
(E flat minor - mi bemolle minore - mi bemol mineur)


Dunkel, melankoli, smerte, mørk og blød.
Carl Nielsen: Symfoni nr. 2, 3. sats "den melankolske", Tjaikovsky: Strygekvartet op. 30, nr. 3 - især 3. sats, con dolore. Prokofev: Symfoni nr. 6

Cis-dur: #######
(C sharp major - do diesis maggiore - ut diese majeur)


Næsten ikke brugt toneart.

ais-mol: #######
(A sharp minor - le diesis minore - la diese mineur)


Næsten ikke brugt toneart.

Ces-dur: bbbbbbb
(C flat major - do bemolle maggiore - ut bemol majeur)


Næsten ikke brugt toneart.

as-mol: bbbbbbb
(A flat minor - la bemolle minore - la bemol mineur)


Meget sjælden brugt toneart.
Dvorak: Strygekvintet op. 97 - 3. sats

 

MIT BUD PÅ VISUALISERING AF TONEARTER: 

(fra mit fotoarkiv)

C-dur - Lys, klarhed, afklarethed

a-mol - sørgmodig, overskyet, eftertænksom

G-dur - Livsglæde, munterhed

e-mol - Urolig, elegisk

F-dur - Mild, landligt sceneri

d-mol - Mørke, skæbnetung

D-dur - Naturfølelse, dans, fest

h-mol - Mørke, melankolsk, dyster

B-dur - Moden, lykkelig, selvtilfreds

g-mol - Uro, uvejr, feber, lidenskab

A-dur - Lys, klar, morgenstemning

fis-mol - resigneret, bedrøvet, trist

Es-dur - Brilliant, stærk, robust

c-mol - mørk, beslusom, dramtisk, gennem kamp til sejr

E-dur - Dyb glæde, stille, transparent

cis-mol - Romantik, poesi

As-dur - Storladen, stolt, heroisk

f-mol - Skræk, kulde, storm

Des-dur - Ro, sanselighed, eftertænksomhed

dis-mol - Død, ælde, katastrofe