Tempi

MUSIKALSKE TEMPOBETEGNELSER & UDTRYK
(primært italienske)


A bene placito - Efter forgodtbefindende.
A capriccio - Lunefuldt, let og spøgende.
A tempo - Tilbagevenden til tidligere tempo.
Abbandonatamente - Henført, inderligt.
Accelerando - Tiltagende i hurtighed, ilende.
Ad libitum - Efter behag.
Adagietto - Lidt hurtigere end Adagio.
Adagio - Meget langsomt.
Adagissimo - Yderst langsomt
Adirato - Heftigt.
Affabile - Imødekommende.
Affannato - Bedrøvet, åndløs.
Affettuoso - Med lidenskabeligt udtryk.
Affrettando - Ilende, med stigende hastighed.
Affrettato - Hurtigere.
Agevole - Let. Med lethed i fremførelsen.
Agile - agilemente - livligt, kvikt.
Agitato - Uroligt, heftigt, bevæget.
Al - Til.
Al fine - Til slutningen.
Al segno - Til tegnet. Stykket gentages, indtil tegnet.
All'ottava - En oktav højere/dybere end noteret.
Alla marcia - Marchagtigt, i marchtakt.
Allargando - Mere bredt.
Allegramente - Munter, glad.
Allegretto - Muntert, mindre hurtigt end Allegro.
Allegro - Hurtigt.
Allegro moderato - Moderat hurtigt.
Allentando - Aftagende tempo.
Alternativo - Afvekslende.
Altra Volta - Endnu engang.
Amabile - Elskværdigt, kærligt, blidt.
Amore (con a.) - Med Hengivelse, med ømhed.
Amoremole - Kærligt.
Amoroso - Hjerteligt, følt, inderligt.
Andante - Roligt, jævnt gående.
Andantino - Lidt hurtigere end Andante.
Angoscioso - Sorgfuldt.
Anima, con anima - Sjæl, med sjæl.
Animato - Med sjæl, bevæget.
Animoso - Fyrigt, modigt.
Appassionato - Lidenskabeligt.
Arioso - Syngende.
Ardente - Brændende, fyrigt.
Ardore - Lyrisk.
Assai - Meget. Fortstærket tempo.
Assoluto - Ubunden, frit.
Attacca - Videre uden afbrydelse eller pause.

Bis - To gange
Bravura, con bravura - Med dristighed, virtuost
Brillante - Strålende, glimrende.
Brio (con b.) - Ild, ildfuldt..

Cadenza - Improvisationssted.
Cadenzato - Taktfast.
Calando - Aftagende i styrke og tempo.
Calmando - Beroligende, roligt.
Calmato - Roligt.
Calore (con c.) - Med varmt udtryk.
Cantabile, Cantando - Syngende, sangbart.
Cappriccioso - Lunefuldt.
Carezzando - Ømt, kærtegnende.
Celere - Hurtigt.
Chiaramente - Klart, tydeligt.
Con - Med.
Come - Ligesom.
Commodo, Comodamente - Bekvem, magelig.
Concitato - Ophidset.
Con tenerézza - Med sarthed, ømhed
Corda vuota - Løs streng.
Crescendo (cresc.) - Tiltagende styrke.

Da - Fra.
Da capo - Stykket gentages forfra.
Da capo al fine - Gentagelse fra begyndelsen til enden.
Dal segno - Gentages fra dal segno-tegnet.
Debile - Svagt.
Deciso - Bestemt.
Decrendo (decresc.) - Aftagende i styrke.
Delicamente - Fint, sart.
Delicato - Smagfuldt, blidt.
Delicatezza - Med delikatesse.
Distinto - Tydeligt.
Diluendo - Mere, mere udslukt.
Diminuendo (dim.) - Aftagende i styrke.
Divisi - Hver for sig.
Dolce - Blødt, blidt.
Dolcezza - Med sødme.
Dolcissimo - Så blidt som muligt.
Dolente - Klagende.
Doloroso, Dolore (con d.) - Med smerte, bedrøvet.
Due corde - På to strenge
Due volte - To gange
Duramente - Hårdt.

Effettuoso - Virkningsfuldt.
Eroico - Helteagtigt, heroisk.
Espressiono, Espressivo (con espressione) - Udtryksfuldt.
Estinguendo - Udslukkende, blive ekstremt svagt.
Estinto - Udslukt, næppe hørbart.

Facile, Facilement - Let, uden vanskelighed.
Fastoso - Prægtigt.
Feroce - Stormende, vildt lidenskabeligt.
Fermat - Hviletegn
Fermezza - Med fasthed.
Feroce - Vildt.
Festivo, Festoso - Pompøst, festligt.
Fiacco - Mat.
Fiero, fieramente - Heftigt, vildt, stolt.
Fine - Ende.
Flautando - Fløjteagtig strygerklang.
Flebile - Klagende.
Forte (f) - Stærkt, kraftigt.
Fortissimo (ff) - Meget stærkt, meget kraftigt.
Forte fortissimo (fff) - Så stærkt som muligt.
Fortepiano (fp) - Stærkt og straks derpå svagt.
Forza (con f.) - Kraft, kraftigt.
Forzando, forzato - Forstærket, fremhævet.
Fresco - Friskt, muntert.
Funèbre, Marche - Sørgeligt, sørgemarch.
Fugato - Fuga-agtigt.
Fuoco - Fyrigt, med ild..
Furioso - Rasende, vildt, stormfuldt.

Garbato - Med ynde, elskværdigt.
Gentile - Elskværdigt.
Giocoso - Spøgende, muntert.
Giusto - Tempo giusto - tempo afmålt efter stykkets karakter.
Glissando - Let glidende.
Gradamente - Gradvist.
Gradavole - Behageligt.
Grandezza - Værdighed, med storhed.
Grave - Tungt, alvorligt, meget langsomt tempo.
Grazioso - Yndefuldt.
Gusto - Med smag, med stil.

Imitando - Efterlignende.
Impetuoso - Løssluppent, fremstormende.
Incalzando - Pressende tempoet op.
Innocente - Uskyldigt, naturligt.
Inquieto - Uroligt.

Lacrimoso - Klagende, tårerigt.
Lamentabile, Lamentoso - Vemodigt, sorgfuldt.
Lancio - Med flugt.
Languendo - Smægtende.
Largamente - Bredt.
Larghetto - Lidt hurtigere end Largo.
Largo - Meget langsomt og bredt, alvorsfuldt
Legato - Sammenbundet.
Leggiardro - Let, yndefuldt.
Leggiero, Leggieremente - Utvungent, let, sorgløst.
Lento - Langsomt.
Libitum (ad lib.) - Efter behag.
Lieto - Muntert.
Lievo - Let.
Liscio - Glat.
L'istesso tempo - I samme tempo.
Loco - På stedet, ophævelse af et All.'ottava.
Lugubre - Sørgelige, uhyggeligt, klagende.
Lusingando - Indsmigrende.

Ma - Men.
Ma non troppo - Ikke for meget.
Maestoso - Majestætisk.
Malinconico - Melankolsk, tungsindigt.
Mancando - Aftagende både i styrke og tempo.
Marcato - Støt, markeret.
Martele (fr.), Martellato, Martellando - Hamret, kraftigt.
Marziale - Krigersk.
Medesimo tempo - Det samme tempo.
Meno - Mindre.
Meno mosso - Mindre bevæget.
Mesto - Sørgeligt.
Mezzo - Halv.
Mezzoforte - Halvkraftigt.
Mezzopiano - Halvsvagt.
Misterioso - Mystisk, hemmelighedsfuldt.
Moderato - Behersket tempo, mellem Allegro og Allegretto.
Molto - Meget.
Morendo - Tøvende, hendøende.
Morbido - Blødt, mildt.
Mosso - Bevæget, livligt.
Moto, con moto - Med bevægelse

Non - Ikke.
Non tanto - Ikke så meget.
Non troppo - Ikke for meget.

O - eller
Obligato - En instrument stemme der ikke må udelades.
Ondeggiando, Ondeggiamento - Vuggende, bølgende
Ossia - Eller (valgmulighed i nodeteksten)..
Ostinato - Vedholdende.
Ottava - End oktav højere eller dybere end notaret.

Pacato - Roligt.
Parlando - Talende.
Passione, passionato (pass) - Lidenskabeligt.
Pastorale - Med landlig/idyllisk grundtone.
Pastoso - Sødt, blødt.
Patetico, fr. Pathétique - Ophøjet, med lidenskab.
Perdendo, Perdendosi - Hendøende, fortaber sig.
Pesante - Med Vægt.
Piacevole - Fornøjeligt, sorgløst, behageligt.
Piangendo - Grædende, begrædeligt.
Piano (p) - Svagt.
Pianissimo (pp) - Meget svagt.
Piano Pianissimo (ppp) - Så svagt som muligt.
Pietoso - Medlidende
Pittoresque - Billedligt.
Piu - Mere.
Pizzicato - Knipset.
Placido - Rolig.
Poco, poco a poco - Lidt, lidt efter lidt.
Poi - Derefter.
Pomposo - Pompøst, glansfuldt.
Portamento - Bære hen til, en hastig gliden mellem 2 toner.
Portato - Båret (mellem staccato og legato).
Possibile - Som muligt.
Precipitanto - Ilende, fremadjagende.
Pressante - Preserende, ilende.
Presto - Hurtigt.
Prestissimo - Meget hurtigt.
Prima volta - Første Gang.
Primo - Første.
Principale - Førende instrumentalstemme.

Quasi - Ligesom, efterlignende.
Quieto - Roligt.

Raddolcendo - Mildnende.
Rallentando - Med aftagende hurtighed.
Rapido - Raskt, kvikt.
Rattenando, rattenuto - Tilbageholdende, blive langsommere.
Ravviando - Bliver atter livligere.
Religioso - Andægtigt.
Rigoroso - Taktfast.
Replica, senza replica - Gentagelse, uden gentagelse.
Rilasciando - Blive langsomere.
Rinforzando - Pludeligt kraftigere.
Ripieno - Fuld besat (tuttisteder).
Riposato - Udhvilet.
Riprendere - Genoptage (det gamle tempo).
Risoluto - Beslutsomt.
Ristringendo - Stramme tempoet.
Ritardando - Med aftagende tempo.
Ritenente - Tilbageholdende.
Ritenuto - Pludselig langsommere.
Rubato - Frit tempo, frit foredrag.
Rustico - Landligt, bondsk.

Scherzando - Spøgende.
Segue - Følger, Går videre.
Secco - Tørt.
Secondo - Anden.
Segno - Tegn. Jævnfør al segno.
Semplice - Ligefrem, fordringsløs.
Sempre - Stedse, hele tiden.
Sentimento - Følelse.
Sentito - Følt, udtryksfuldt.
Senza, Senza sordino - Uden, uden dæmper.
Sereno - Muntert.
Serio - Alvorsfuldt.
Serioso - Alvorligt, højtideligt.
Sforzato(sf), Sforzando - Stærkt betonet. .
Simile - Vedblivende, på samme måde.
Slancio - Med fart.
Slargando - Blive bredere.
Slentando - Langsommere.
Smanioso - Rasende, lidenskabeligt.
Smorzando - Hendøende.
Snello - Kvikt.
Soave - Sødt, blidt, elskværdigt.
Sollecitando - accelererende, drivende på.
Solenne - Alvorligt.
Solo - Alene.
Sonore - Kiangfuldt.
Sopra, come sopra - Som ovenfor.
Sordino - Dæmper.
Sospirando - Udholdt.
Sostenuto - Udholdt.
Sotto voce - Dæmpet, med halv Stemme.
Spianato - Lige, jævnt flydende.
Spiaccato - Skille, klart adskildte noder, nærmest springende.
Spirituoso, con spirito - Åndfuldt, vittigt, kvikt.
Staccato (stacc.) - Kort, afsnubbet.
Stendendo, stantanto - Slæbende, blive langsommere.
Stinguendo - Udslukt, langsommere og lnagsommere.
Stesso, Steso - Langsomt.
Strascicando - Slæbende.
Stretto - Tæt føring, øget tempo.
Stringendo - Fremaddrivende, med øget tempo, intensivering.
Strisciando - Kromatisk glidende.
Subito - Øjeblikkeligt, overraskende.
Suffocato - Halvkvalt, dæmpet.
Sussurrando - Hviskende, susende.
Svegliando - Muntert, opvakt.
Svelto - Hurtigt.

Tacet (tac) - en stemme i orkestret.
Tanto - Så meget.
Tardamente, Tardo - Langsomt.
Tempestoso - Stormende.
Tempo - Tid, takt.
Tempo giusto - I afmålt tempo.
Tenendo - Udholdende.
Teneramente - Sart.
Tenuto - Udholdt, båret.
Tosto - Hastigt.
Tranquillo - Roligt.
Trascinando - Slæbende.
Trattenuto - Tilbageholdende.
Tremolo, tremolando - Sitrende, bævende.
Troppo - For meget.
Tutta la forza - Med al kraft.
Tutti - Alle.

Unisono - I enklang, samme melodi i alle stemmerne.
Un poco - En smule.
Uno - En.

Vacillando - Flakkende.
Velato - Dæmpet.
Veloce - Hurtigt, behændigt.
Vibrato - Bævende, vibrerende.
Vigoro - Med kraft.
Vigoroso - Kraftigt, beslutsomt.
Vivace - Livligt.
Vivo - Friskt, livligt.
Voce - Stemme, med stemmen.
Volante - Ilende.
Volti - Vend (nodebladet).
Volti subito - Vend hurtig.
Volubile - Ubestandigt, flydende.

Zoppo - Haltende.

Generelt om tempi

Et musik stykkes tempo er ikke en entydig størrelse og har skiftet over tid gennem musikhistorien. I 1700 tallet angav betegnelsen som adagio eller allegro primært noget om musikkens karakter eller stemning hvoraf tempoet var en afledt funktion. Carl Phillip Emanuel Bach har noteret at "Et stykkes tempo, der sædvanligvis er angivet med italienske termer, afledes fra stykkets generelle stemning sammen med dets hurtigste noder og passager".  

Allegro betyder noget i retning af 'hurtigt uden at være vældig hurtigt' og omkring 1700 kunne det ligesågodt betyde moderat tempo. Oprindeligt betyder ordet muntert hvilket jo netop angiver en stemning og ikke et tempo. Dog for at opnå en stemning af munterhed/lystighed/livlighed vælges naturligt et hurtigt tempo - netop allegro hvis musikkens figurer, musikkens bevægelse og hele udformning understøtter det.

Adagio er sarthed og sørgmodighed. For barokkomponisterne og musikerne er det langt det vigtigste at kunne gengive den rigtige affekt af musikken.

For at udtrykke de rette stemninger spilles fx. det lystige med korte noder og det prægtige med lange noder, hvorunder de øvrige stemmer bevæger sig. Det dansende med staccato og det indsmigrende med legato. 

 

Vidste du at....
Johannes Brahms skrev om de foranderlige tempi som end ikke komponisterne selv kunne holde fast i:

"Alle har før eller senere taget deres metronomtal tilbage, så vidt min erfaring rækker".
 
Eksempel på metronomtal:
Metronomtal for Mozarts symfoni nr. 41 - Menuetten:

1956: Brunu Walter 4:48 (New York Filharmonikerne)
2002: Jaap ter Linden 4:22 (Mozart Akademi Amsterdam)
2007: Rene Jacobs 3:23 (Freiburger Barokorchester)

 

Joseph Haydn